Doskonały sygnał GSM i Wi-Fi

PKRM - Pomagamy osiągnąć więcej z dostępnych technologii komunikacyjnych

Doskonały sygnał GSM i Wi-Fi


Strefa o innej taryfikacjiAplikacje LBS

 

Femto komórka zapewnia doskonałą jakość sygnału GSM i Wi-Fi (np. na działkach, klatkach schodowych, w piwnicach):

  • wzrost komfortu rozmów
  • większa możliwość prowadzenia rozmów
  • większa dostępność abonenta
  • większy dostęp do usług 3G operatora GSM
  • większa możliwość z korzystania z narzędzi pracy za pomocą wysokiego sygnału GSM

Dzięki temu mamy zawsze dostęp do narzędzi pracy, multimedii oraz informacji.